کاربراتور ماشین

کاربراتور ماشین کاربراتور ماشین قدیمی کاربراتور ماشین ، در موتورهای احتراق داخلی لازم است قبل از ورود جریان هوا به داخل سیلندرهای موتور هوا با

ادامه مطلب »