دیسک ترمز

دیسک ترمز دیسک ترمز و لنت دیسک ترمز را با دو دست بکشید تا پلوس از توپی چرخ بیرون آید پلاس سمت چپ خودرو را

ادامه مطلب »