کاربراتور ماشین

کاربراتور ماشین کاربراتور ماشین قدیمی کاربراتور ماشین ، در موتورهای احتراق داخلی لازم است قبل از ورود جریان هوا به داخل سیلندرهای موتور هوا با

ادامه مطلب »
انواع تراکتور

انواع تراکتور

انواع تراکتور انواع تراکتور بر اساس مدل تراکتور توان لازم برای بکارگیری ماشین های کشاورزی تامین کند کاربرد انواع تراکتور در کشاورزی مکانیزه امروزی امری

ادامه مطلب »
سیستم ترمز

سیستم ترمز

سیستم ترمز سیستم ترمز ها سیستم ترمز برای کاهش سرعت متوقف نمودن و حفظ وضعیت سکون خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد سیستم ترمز یکی از

ادامه مطلب »

اصول کار موتور

اصول کار موتور اصول کار موتور تراک اصول کار موتور ، ریشه در موتورهای کبوتر در تراکتورها به کار برده می شود موتورهای دیزل از

ادامه مطلب »
سیستم تعلیق خودرو

سیستم تعلیق خودرو

سیستم تعلیق خودرو سیستم تعلیق خودرو های تیپ قدیم سیستم تعلیق خودرو  ، تماس خودرو با زمین از طریق لاستیک چرخ انجام می‌گیردبنابراین نحوه تماس

ادامه مطلب »

فرآیند احتراق

فرآیند احتراق فرآیند احتراق در موتورها فرآیند احتراق در سیستم سوخت رسانی فرآیند احتراق در موتور های دیزل فرآیند احتراق ، برای جذب قدرت در

ادامه مطلب »