کاربراتور ماشین

می توانید این مطلب را به دوستان خود ارسال کنید :

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در email

به گزارش واحد خبری شرکت آیو پارت :

کاربراتور ماشین

کاربراتور ماشین قدیمی

کاربراتور ماشین ، در موتورهای احتراق داخلی لازم است قبل از ورود جریان هوا به داخل سیلندرهای موتور هوا با سوخت نسبت معینی مخلوط گردد این عمل در واحد به نام کاربری کاربراتور انجام می پذیرد در کاربراتور با استفاده از یک ونتوری سوخت به صورت ذرات معلق ریز ای در می آید که در هوا پخش شده است با این عمل اتمیزه کردن سوخت گفته می شود این روش می‌توان مخلوطی مناسب به وجود آورد این وقت پس از خروج از محوطه ونتوری کاربراتور توسط مانیفولد گاز هدایت می گردد

 

فضای داخل سیلندر

از طریق سوپاپ هوا وارد فضای داخل سیلندر ها می شود تا در آنجا محترم گردد و اصول کار کاربراتور هنگامی که موتور کار می‌کند پیستونهای آن با سرعت زیاد بالا و پایین می روند و در کورس پایین رفتن حجم بالای پیستون به طور ناگهانی افزایش می یابد در نتیجه فشار در بالای پیستون از فشار جو کمتر می گردد ز شدن دریچه گاز هوای خارج از طریق فیلتر هوا با سرعت به سمت سیلندر را مکش می‌شود هوا پس از عبور از دهانه کاربر ۲ بار در گلوگاه ونتوری می‌شود

 

 

مولکول های هوا

وقتی مولکول های هوا به این ناحیه می رسند با سرعت عبور نمود و فشار در ناحیه کاهش می‌یابد به علت افت فشار در ونتوری کاربراتور فشار هوا سوخت را از پیاله به منظور هدایت می کند با ورود سوخت از طریق مجاری با اندازه معین در منطقه کم فشار سوخت به صورت پودر می‌آید و به موتور ارسال می‌شود و انواع کاربراتور که کاربراتور ها از نظر حرکت سوخت نزولی که سوختن نیروی جاذبه حرکت می کند و راندمان حجم‌موتور بهتر می کردند ی که سوخت به طور افقی حرکت می کند و رااندمان حجم‌موتور از نوع نزولی کمتر است سعودی که هوا را از پایین به بالا حرکت می دهد و دارای راندمان حجم پایینی است و کمتر کاربرد دارد

 

کاربراتور ونتوری ثابت

کاربراتور ونتوری ثابت به اندازه ونتوری آن ثابت و بدون تغییر است و بستگی به شرایط کاری موتور ندارد در این سیستم هر وقت پدال گاز بیشتر فشرده شود دریچه گاز نیز بیشتر باز شده و هوای بیشتری از ونتوری می‌گذرد و با شدت یافتن جریان هوا در حال از ونتوری مکش سوخت ژیگور اصلی بیشتر می شود و سوخت بیشتر ارسال می گردد

 

کاربراتور ونتوری متغیر

این اصل اساسی اندازه گیری مقدار سوخت و همه کاربراتور ها هست کاربراتور ونتوری متغیر که در این نوع کار را در چندین ژیگور برای شرایط مختلف وجود ندارد بلکه با تغییر میزان مکش هوا مقدار باز بودن دریچه گاز اندازه انژکتوری نیز تغییر نموده و متناسب با شرایط متناسب می گردد به طوری که اگر مکش هوا بیشتر باشد اندازه ونتوری نیز بزرگتر بوده و هرگاه مکش هوا کمتر شود اندازه ونتوری کوچکتر میشود

 

کاربراتور ماشین
کاربراتور ماشین

مخلوط احتراق پذیری

عکس اصل کاربراتور همانطور که گفته شد کار با زور مخلوط کنی است می‌تواند مخلوط احتراق پذیری از هوا سوخت را برای موتورهای احتراق داخلی با سیستم اشتعال الکتریکی آماده نماید کاربراتور مخلوط کن در این نوع موتورها از گلوگاه نازل سوخت دریچه گاز و مخزن سوخت تشکیل شده است علاوه بر اعضای فوق از وسایل چون شیرهای برقی ورودی اصلی شتاب محدود کننده دریچه گاز و غیره نیز در کاربراتور استفاده می‌شود از نظر ساختمان می‌توان اجزا اصلی کاربراتور را به شرح ۱ گلوگاه کاربراتور که شامل محل نصب هواکش در چه ساسات و گلوگاه ونتوری ورودی هواست . پیاله کاربراتور که شامل من سوخت ژیگلورهای دور ارام اصلی کمکی و شتاب راه گاه های سوخت و مدارهای مختلف مسیر عبور هوا است

 

بدنه دریچه گاز کشاورزی

۳ بدنه در چه گاز کشاورزی در چه گاز بدن و انتظارات همان فود و مسیر خروج سوخت و آرام و پیچ مخروطی تنظیم دور ارام این اجزاء اصلی در این کاربراتور ونتوری ثابت استفاده هم اجرا مشابه دیگر در کاربراتور ونتوری متغیر نیز وجود دارد مدارهای کاربراتور ونتوری ثابت برای اینکه کاربراتور ها بتوانند در شرایط گوناگون به نیاز های موتور پاسخ دهند باید سیستم‌های نسبت هوا و سوخت متناسب با شرایط مختلف کار موتور تنظیم نمایند این مدار عبارتند از مدار هوا

 

مدار شناور
مدار دور آرام
مدار اصلی
مدار سوخت و کمکی
مدار شتاب
مدار ساسات

 

مدار شناور

مدار شناور این مدار به دریچه ورودی شناور و پیاله سوخت از وضعیت سیستم تعمیر و تنظیم سوخت در مخزن سوخت کاربراتور است درون پیله سوخت مصرف سوخت رسانی به مدارهای مختلف کاربراتور قرار دارد اگر سوخت رو پیاده سوخت را بیشتر از اندازه معینی باشد به غنی شدن و بالا رفتن مصرف سوخت و سرد شدن کاربراتور منجر می‌شود اگر سوخت در پیاله کمتر از اندازه معین باشد باعث رقیق شدن مخلوط سوخت

 

کاهش قدرت موتور

هوا می گردد که ضمن کاهش قدرت موتور داغ میکند طرز کار مدار شوند در پیاله سوخت کاربراتور شناوری قرار دارد که اهرم آن سوپاپ مخروطی ورود سوخت پیاله را حرکت در می آورد لوله خروجی پمپ سوخت به مجرای ورودی سوپاپ مرتبط است و سوخت به مجرای ورودی سوپاپ مرتبط است و سوخت از طریق این سوپاپ وارد پیاله می شود وقتی این پیاله خالی باشد شناور درصد پایین‌تر واقع می‌شود و سوزن سوپاپ در حالت باز قرار می‌گیرد و سوخت دارد پیاله می شود تا پیاله پر شود به سمت بالا حرکت میکند و سوپاپ مخروطی مجرای ورودی را می‌بندد

 

سطح مطلوب سوخت

سطح مطلوب سوخت در پیاده به وسیله علامت‌گذاری کارخانه سازنده مشخص شده است در برخی از کاربراتور ها دریچه های شیشه ای برای رویت ارتفاع سوخت وجود دارد و توسط آن درستی کار شناور و قابل کنترل از یک مجرا بالای پیاله را به هوای آزاد مرتبط می سازد مدار دور آرام که از شروع می‌شود و سپس به ژیگور سوخت دو را می رسد

 

 

مرحله سوخت و هوا

در این مرحله سوخت و هوا مخلوط می شوند و به کانال زیر درجه گاز هدایت می گردند هنگامی که در دور آرام موتور دریچه گاز بسته است هوای بسیار کمی از این طوری می گذرد در نتیجه مکش ونتوری به اندازه نیست که سوخت از نازل اصلی پاشیده شود سیستم در آرام مخلوط هوا و سوخت و برای کار موتور در هنگام بسته بودن دریچه گاز تامین می کند مکش پیستون ها از زیر دریچه ی گاز و مجرای آرام هوا و سوخت را از مجاری ادرار آن به درون سیلندر می کشد در مسیر خروج سوخت دور آرام پیچ برنجی کوچک با نوک مخروطی و یک فنر تثبیت کننده وجود دارد این پیچ مانند یک سوپاپ مقدار مخلوط سوخت و هوا را کنترل می‌ نماید و مخلوط و از زیر دریچه گاز به موتور ارسال می‌کند

 

کاربراتور ماشین
کاربراتور ماشین

کاربراتورهای ژیگلور

در بعضی از کاربراتورهای ژیگلور برقی مدار کنترل می‌کند تا موقع خاموش کردن موتور مدار دلارام سریع بسته شود و موتور متوقف کرد در مدار اصلی در کف پیاله کاربراتور شروع می شود و پس از مخلوط شدن با هوا در دهانه ونتوری پاشیده می گردد این مدار را می‌توان به دو مدار تقسیم نمود مدار نیمه بار هنگامی که دریچه گاز کمی باز میشود لبه دریچه گاز از نازل دوران بالاتر می‌رود و فشار به نازل درون ونتوری و نازل دیگری بالای دریچه گاز منتقل می‌شود و مقداری سوخت از طریق مدار اصلی ارسال می گردد به این ترتیب مخلوط مناسبی برای ایجاد احتراق مطلوبتان تامین می شود

 

درجه گاز

مدار تمام بار هنگامی که درجه گاز به اندازه کافی باز شود لبه بالایی آن از نازل‌های دور آرام و دور کم فاصله می یابد و از این مسیرها سوخت خارج نمی‌شود زیرا اختلاف فشار در بالا و پایین دریچه گاز کم می‌شود اما هوای بیشتری از ونتوری می‌گذرد و به تخلیه سوخت بیشتری از طریق مجرای پاشش سوخت در ونتوری منجر می‌شود و ژیگور اصلی وظیفه سخت است آن را به عهده می‌گیرد

 

 

مدار سوخت کمکی

مدار سوخت کمکی برای حرکت به سرعت نسبتاً زیاد و با توان کاملا مخلوط هوا و سوخت باید غنی باشد سیستم سوخت کمک این مخلوط را غنی می سازد این سیستم به صورت های مکانیکی مکشی یا الکتریکی در انواع کاربراتور ها وجود دارد و خب هنگامی که دریچه گاز باز می شود فشرده شدن پدال گاز تا خودرو شتاب پیدا می‌کند هوای ورودی به کاربراتور به طور ناگهانی افزایش می یابد اگر بلافاصله سوخت اضافی تأمین نشود مخلوط هوا و سوخت رقیق شده موتور مکث می‌کند در این حالت ممکن است شعار پس بزند یا موتور خاموش شود

 

 

پدال گاز فعال کاربراتور ماشین

برای رفع این نقص یک پمپ برای لحظه‌ای همزمان با فشار بر پدال گاز فعال می گردد و سوخت اضافی به لوله کاربراتور ارسال می‌شود مدار شتاب از کف پیاله مجیدیه گور اصلی شروع میشود و از طریق یک سوپاپ یکطرفه به سمت پمپ می‌رود و با فعال شدن پمپ از طریق سوپاپ خروجی بالای دهانه ونتوری سوخت را می باشد

 

 

مدار ساسات کاربراتور ماشین

مدار ساسات برای راه اندازی موتور سرد کاربراتور باید مخلوط ای بسیار غنی به موتور کاربراتور ماشین برساند در این حالت باید سوخت بیشتری موجود باشد تا مقدار کافی از آن تبخیر و مخلوطی از احتراق پذیر تولید شود در کاربراتورهای ونتوری ثابت دریچه ای در بالای دهانه کاربراتور قرار گرفته است که با بسته شدن آن جریان هوا کم می‌شود و مکش کاربراتور در هنگام راه اندازی افزایش می یابد در نتیجه نازل برای راه اندازی و کارکرد موتور سوخت کافی را تامین می‌کند

 

کنترل باز و بسته شدن دریچه ساسات کاربراتور ماشین

کنترل باز و بسته شدن دریچه ساسات در مکانیزم های دستی خلعی ترموستاتیکی با آلمان الکتریکی حرارتی و ترموستاتیکی و کنترل الکترونیکی با اتکا به تغییر درجه حرارت موتور امکان پذیر است کاربراتور ونتوری متغیر که قسمت ونتوری متحرک است یعنی یک قسمت دیواره ونتوری را پیستونی تشکیل می‌دهد که در شرایط مختلف در امتداد محور سوزن جابه‌جا می‌شود و باعث تغییر مقطع ونتوری می‌گردد این کاربراتور در دو نوع اتوماتیک و شیری ساخته میشود کاربراتور ونتوری متغیر با سوزن قابل تنظیم که در این کاربراتور موقعیت ژیگور ثابت است

 

 

پیچ تنظیم کاربراتور ماشین

ولی سوزن به وسیله پیچ تنظیم در جهت عمودی بالا و پایین حرکت می کند و از طرف دیگر سوزن نسبت به پیستون متحرک است به طور کل در قطعات ماشین سنگین ،  یعنی سوزن از طرفین چند درجه فضای خالی دارد و خود را با ژیگور هم محور می‌کند و مدار دور آرام به محض روشن شدن موتور همزمان با رها شدن پدال گاز دریچه گاز نیز بسته می‌شود البته کمی باز است تا هوای دور آرام را تامین کند چون مقدار هوای عبوری زیاد نیست از مجرای آن خلع زیادی به بالای دیافراگم راه پیدا نمی‌کند لذا فنر پیستون کاربراتور را در پایین ترین حالت نگهداری می‌کند در نتیجه بزرگترین قطر سوزن در داخل زیگور باقی می ماند

 

 

موتور در حالت نیمه بار کاربراتور ماشین

مدار نیمه بار وقتی موتور در حالت نیمه بار قرار می گیرد گاز تا نیمه فشرده می شود و دریچه نیمه باز می شود خیال موتور از مجرای پیستون به بالای دیافراگم راه می‌یابد و پیستون آنقدر بالا می رود تا خلاء ثابتی در ونتوری به وجود آید در این حالت هم برای کنترل سوخت هم وسط سوزن در مجرای ژیگور وظیفه خود را انجام می‌دهد هر گاه داره موتور کم شود فنر پیستون را پایین می راند و این توان را کوچک میکند و سوخت ارسالی زیاد می‌شود

 

کم شدن دور موتور و کم شدن سوخت کاربراتور ماشین

 

البته با کم شدن دور موتور و کم شدن سوخت ارسالی قطر بزرگ سوزن مجرای ژیگور را تنگ میکند و خاصیت کوچکی ونتوری را که تمایل به ارسال سوخت دارد خنثی می سازد هر گاه دور موتور زیاد شود نیروی خلا پیستون را بالا میبرد تا ونتوری از حد مجاز زیاد نشود و موتور دود نکند

 

مدار تمام بار

مدار تمام بار حالتی است که موتور تحت فشار نیروی مقاوم کاربراتور ماشین جاده قرار دارد و ملت حرکت کند میل لنگ و پیستون ها خلع تولیدی موتور زیاد نمی باشد دور که پیستون در پایین دریچه گاز کاملاً باز است و فنر پیستون را به پایین حرکت داده تا در کمبود خلاقیت موتور ونتوری کوچک شود و خلاصه ثابت بماند چون موتور زیر بار قرار دارد لذا باید سوخت زیادی به موتور برسد و سوخت زیاد با اونطوری کوچک تامین می‌شود اما سوخت بیش از حد باعث احتراق ناقص و دود کردن موتور می گردد بنابراین با ونتوری کوچک‌قسمت ضخیم سوزن سوخت لازم را تامین می‌کند

شرکت آیو پارت اقدسی بزرگترین پخش کننده لوازم یدکی ماشین های سنگین و نیمه سنگین در ایران
ayooparts
aghdasi

دیدگاهتان را بنویسید

با ما در تماس باشید :

امتیاز شما به این مطلب
3.7/5

فهرست