فرآیند احتراق

می توانید این مطلب را به دوستان خود ارسال کنید :

به گزارش واحد خبری شرکت آیو پارت :

فرآیند احتراق

فرآیند احتراق در موتورها

فرآیند احتراق در سیستم سوخت رسانی

فرآیند احتراق در موتور های دیزل

فرآیند احتراق ، برای جذب قدرت در موتورهای احتراق داخلی لازم است که سوخت در کنار اکسیژن هوا قرارگیرد

و محترقه گردد و یا به عبارت دیگر به سوزد تا انرژی سوخت آزاد گردد واکنش شیمیایی که طی آن سوخت می سوزد

و انرژی آن آزاد می شود احترام می گویند هند از نظر شیمیایی به فرآیند واکنش یک ماده با اکسیژن اکسیداسیون گفته

می شود مثل زنگ زدن فلزات آهنی که نوعی اکسیداسیون است که به کندی انجام می‌شود ولی اگر واکنش اکسیداسیون

خیلی تند و به سرعت انجام پذیرد حالت سوختن پدید می آید لذا اکسیداسیون سریع سوخت و احتراق گفته می شود

عکس های سوخت به صورت هیدروکربن است نماینده احتراق از ترکیب اتم هیدروژن و کربن موجود در یک سوخت

با اکسیژن محصولاتی همچون گاز دی اکسید کربن و آب تولید می شود هرگاه

از واکنش سوختن هیدروکربن با اکسیژن آب حاصل شود

آن احتراق کامل می گویند در این حالت بیشتر انرژی…

 

دستورالعمل عیب یابی پیاده کردن رفع عیب و سوار کردن پدال ترمز :

جعبه ابزار مکانیک خودرو لوازم یدکی بوستر و فنرهای برگردان پدالها

مراحل پیاده کردن و سوار کردن پدال ترمز در خودرو و مورد نظر با توجه به مجموعه

بودن پدال ها بوستر و پمپ اصلی با مراحل پیاده‌سازی بستر مشابه در صورتی که

خودروی دیگری برای اجرای عملی این قسمت که شاید به نوع مجموعه توجه کرد

اگر مجموعه به صورت تفکیک شده باشد جدا بودن بوستر از مجموعه پمپ اصلی

باید دستورالعمل خودروی مورد نظر را رعایت کند

 

نصب پدال ترمز

برای پیاده کردن نصب پدال ترمز به ترتیب زیر اقدام کنید برای دیگران مجموعه اجرای مراحل ذکر

شده برای پیاده کردن و نصب توصیه میشودکه مجموعه‌ای مستقل از بستر و پمپ اصلی باشد

فقط پیچ‌های مجموعه‌ را باز کرده صفحه پشت پدال ها را بردارید و این اتصال پدال ترمز به میله

فشاری سیلندر اصلی را خارج کنید محور پدال ها کلاچ و ترمز را باز کنید پیچ رو بیرون بکشید

و در این صورت مجموع پدال ها و فنرها برگشت پدال آزاد می‌شود بوش ها فنرها و مجاری پیچ را از نظر ساییدگی کنترل کنید

 

پدال ها ساییده شده

اگر ساییده شده باشند آنها را تعویض کنید در صورتی که پوسته ی نایلونی پدال ها ساییده شده باشند و تعویض نشوند

ممکن است در حین رانندگی از زیر پای راننده لیز بخورند و ایجاد خطر نمایند فنر برگشت پدال را نیز بهتر است تعویض

نمایید برای سوار کردن پدال ها به ترتیب عکس باز کردن زمان قرار دادن پوست در محله محور را مرحله به مرحله از

آنها عبور دهید فنر برگشت به درستی در محل خودش قرار بگیرد پس از اطمینان ازصحت

سوار کردن عملکرد صحیح سوار کردن عملکرد مورد آنها را با گشتاور مناسب بندید

 

مرحله فرآیند احتراق

سایر مرحله فرآیند احتراق و  بستن سوار کردن را عکس باز کردن و پیاده کردن برای پیدا کردن و نصب کلید چراغ های

ترمز به ترتیب زیر اقدام کنید کلید فرآیند احتراق و چراغ های ترمز برای صفحه پشت پدال ها قرار دارد برای باز کردن آن

باید آنها را انجام دهید کابل اتصال باتری را قطع کنید کانکتور کلید را جدا کنید کلید را باز کنید عملکرد کیلومتر با استفاده

از مولتی متر کنترل کنید در صورتی که هنگام فشار دادن به فشاری کلید الکتریکی برقرار باشد بعد آن را تعویض کرد

نداشتن اتصال در زبان فشردن کانکتور را کنترل و در صورت قطع بودن کانکتور

و کابل آن را به طور کامل تعویض کنید قبل از اجرای مراحل فوق کنترل شود

 

کلید جدید

کلید جدید را در محل را در در محل باز کردن نصب کنید پدال ترمز را رها به تاکید تماس یابد کلید باید به داخل پوست فرو

و جریان الکتریکی نیز باید قطع باشد آنگاه با فشار دادن پدال ترمز به طور خودکار

عمل کنید و زمان وصل شدن جریان الکتریکی چراغ ها روشن گردند کانکتور با دقت وصل کنید

 

سیستم ترمز ضد قفل :

و سرعت لاستیک نسبت به شتاب سرعت خودرو کاهش و لاستیک ها روی سطح جاده سر می خورد با این توضیح

که اگر مقاومت بین جاده و تهران مساویه کمتر از مقاومت سیستم ترمز لنت و دیسک گردد چند تا قفل می شود و

خودرو شروع به سر خوردن می‌کند یکی از راههای جلوگیری از سرخوردن دستگاه جلوگیری از قفل شدن چرخ است

این همان کاری است که سیستم ترمز ضد قفل abs انجام می‌دهد این سیستم پیش آمدن موارد زیر جلوگیری می‌کند

و مسافت یا خط قرمز افزایش نمی‌یابد اگر چرخ های جلوی خودرو بشوند کنترل خارج می گردد و از پردازش سریع جلوگیری می‌کند

 

 

ورود و جانی و مالی شدید

از ورود و جانی و مالی شدید در هنگام ترمزهای شدید جلوگیری می‌کند به هنگام ترمز گیری در جدایی ناهمگن پایداری

خود را می شود درباره سیستم ترمز و سیستم ترمز جزا می‌دهد که تا آستانه توافق به عمل کند فشار مایع ترمز چرخ

را تغییر می‌دهد به این ترتیب کردن سریع سبب می‌شود که آهنگ کاهش سرعت چرخش آهنگی که سبب قفل شدن

چرخ ها میگردد کمتر شود بعضی از رانندگان برای جلوگیری از کنترل نشدن فرمان خودرو با فشار دادن به رها کردن متناوب

در عمل ترمز گیری ناگهانی را در چند مرحله انجام می‌دهند این عمل تا حدودی مشابه عملکرد سیستم ترمز ضد قفل از

در حال حاضر علاوه بر سیستم ضد قفل abs سیستم های دیگر چون برای

رانندگی ایمن تر روی سطوح مختلف جاده شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد

لوازم ماشین سنگین

موتور الکتریکی:

هنگامی که سیستم ترمز سراتو وارد عمل می‌شود واحد

مدیریت فرآیند احتراق و زمان راه اندازی موتورهای الکتریکی

را صادر میکند در نتیجه مایع ترمز به چرخش در می آید و فشار

داخل سیلندر چرخ ها را تا محل توقف کمی یا زیاد میکند

قطعات ماشین سنگین

واحد هیدرولیک اچ یو :

مدار اولیه واحد هیدرولیک برای یادگیری معمولی به کار می آید

و مدار ثانویه آن برای عملکرد ضد قفل است شوراهای موجود

در واحدهای تولیدی به سیلندر ترمز چرخ موتور می‌شود زیرا و موتور الکتریکی با منطق

برنامه ریزی شده و در واحد مدیریت آغاز به کار می‌کند و فشار ترمزگیری را کنترل می نماید

چراغ اخطار ترمز ضد قفل :

چراغ اخطار ترمزی داغ فیلم در پانل جلویی راننده تعبیه شده است وقتی راننده خودرو را روشن می‌کند

این اخطار روشن می‌شود و واحد مدیریت سیستم ها را تست می کند در صورتی ایرادی بروز نکند چراغ

اخطار خاموش میشود اگر چراغ اخطار در طول زمان رانندگی روشن بماند به این معناست که سیستم ضد

قفل ترمز بازدید دارد حتی اگر سیستم ضد قفل ترمز ایراد داشته باشد

فرآیند احتراق و سیستم ترمز معمولی به صورت طبیعی عمل می‌کند هرچند سیستم ترمز صدا و نکند

 

 

دستورالعمل هواگیری سیستم هیدرولیک ترمز خودروهای مجهز به سیستم ضد قفل:

ابزارهای عمومی مکانیک خودرو شیلنگ متناسب با پیچ های هواگیر مایع ترمز استاندارد ظرف جمع‌آوری مایع ترمز

خروجی مجهز به سیستم ترمز ضد قفل ممکن است در سیستم ترمز نیز با مشکلات سیستم های ترمز معمولی

روبرو شوند یکی از مشکلات سیستم ضد قفل جلوگیری نکردن و از قفل شدن چرخ هاست در صورتی که لاستیک‌های

سوار شده روی جای خود رو نیز از اندازه استاندارد بزرگتر باشد می‌تواند در کاهش سیستم

ترمز ضد قفل اختلال ایجاد کنند میتواند در کار سیستم ترمز ضد قفل اختلال ایجاد کند

 

اولین قدم برای عیب یابی

اولین قدم برای عیب یابی بر سیستم ترمز ضد قفل بازدید در اتصال به منظور اطمینان از سالم بودن

آنها است عمل نکردن پمپ اصلی و نشت مایع ترمز و مدار هیدرولیکی را نیز باید در مرحله بعدی کنترل کرد

 

 

برای هواگیری سیستم هیدرولیکی ضد قفل به ترتیب زیر :

خودرویی ک به سیستم هیدرولیکی خودرویی که به سیستم ترمز تا با جهت استفاده از طریق ذکر شده

در راهنمای تعمیر و نگهداری خودرو استفاده کرد بعضی از خودروها در بخش سیستم هیدرولیکی به روش‌های

متنوع و بارگیری می‌شود از جمله چرخ جلو را طبق دستورالعمل گفته شده و هواگیری کند اما در بعضی از

خودروها مجهز به سیستم اطلاعات داخل و خاموش شدن موتور و بسته شدن سوئیچ پشت سیستم باقی می‌ماند

 

زمینه‌ساز هواگیر

بنابراین به می‌تواند زمینه‌ساز هواگیر فشار هوا گیری کرده پس از متصل کردن شیلنگ هوای گیری به پیچ هواگیری

کرد چرخ عقب سر دیگر شیلنگ را در ظرف قرار دهید که مقداری مایع ترمز تمیز نباشد باز کنید تازه شده فشار در

سیستم الکترونیکی مطمئن شوید و به مدت دست‌کم ۱۰ ثانیه فرآیند احتراق و که فشار دهید و وقتی مایع ترمز

تمیز و شفاف بدون حباب هوا از پیچ هواگیری خارج شد پیچ هواگیری را ببندید سپس چرخ دیگر را هواگیری کنید

سیستم فرمان خودرو :

سیستم فرمان و در خودرو به راننده امکان می‌دهد که جهت خود را تنظیم و کنترل کنند این کار به کمک مکانیزم

چند میله متحرکی انجام می‌شود که فلکه فرمان را به فرآیند احتراق و چرخه قابل هدایت جلو و عقب متصل میکند

دستگاه فرمان به کمک مکانیزم های مکانیکی هیدرولیک و الکتریکی به صورت مستقل و ترکیبی به نسبت قدرت

کرد دستگاه فرمان انتظار می رود و می شود و خودروی وابسته انرژی بالا را بخواهد کنیم به مکانیزم نیرومندی

نیاز داریم از انرژی هیدرولیک یاد الکتروهیدرولیک کمک گرفته می‌شود در خودروهای سواری بنزینی

با توجه به وزن و انرژی کمتر از فرمان های معمولی مکانیکی و یا فرمان ها با قدرت متوسط استفاده می شود

 

فرآیند احتراق
فرآیند احتراق

 

فرمان مکانیکی

فرمان مکانیکی اگر تنها من و انرژی سیستم فرمان نیروی باشد

که راننده فلکه فرمان وارد می کند وب فرمان با افزایش گشتاور

این وسیله مجموعه زنده ها و مکانیزم چند میله ای آن را به چرخ ها

برساند سیستم فرمان رایگان کی است

درمان برق قدرت اگر با استفاده از یک پمپ هیدرولیکی یا الکتروموتور

به نیروی دست راننده نیروی دیگر حاصل

از انرژی هیدرولیکی یا الکتریکی رضا شاه در سیستم فرمان پر قدرت

می گویند نوعی فرمان پرقدرت که نیروی

یک موتور الکتریکی به کمک نیروی دست راننده می آید را نشان

می دهد یک واحد مدیریت مهرداد نیرو و زاویه

چرخش چرخ ها را برنامه‌ریزی و فرمان لازم برای راه‌اندازی سیستم فرمان پر قدرت صادر می کند

برای هدایت بهتر و پارک ها سان در اغلب خودروها دارای سیستم های فرمان هیدرولیکی الکتریکی

و فرمان های پرقدرت الکتروهیدرولیک هستند فرآیند احتراق و در فرمانهای الکتروهیدرولیک علاوه بر

استفاده از انرژی الکتریکی نیز بهره گرفته می‌شود و یک مرکز کنترل الکترونیکی با استفاده از حسگر سرعت سیستم و مدیریت می‌کند

 

انواع فرمان مکانیکی :

فرمان های مکانیکی از مجموعه دنده ها مکانیزم‌های مختلفی که در آنجا به نام جعبه فرمان قرار گرفته تشکیل می‌شود

جعبه فرمان وظیفه دارد گشتاوری کمی که راننده بر فلکه وارد می‌کند و گشتاور زیادتری که برای به حرکت در آوردن میله

فرمان هیچ چرخ ها لازم است تبدیل کند در این صورت چرخشی در جهت مورد‌نظر راننده تنظیم می‌شوند و در حین حرکت جهت رو کنترل می‌کند

محور فرمان :

محور فرمان وضعیت حرکت فرآیند احتراق و دورانی فلکه فرمان

را به جعبه فرمان انتقال دهد و از نظر ایمنی هم صحیح طراحان

بر آن است که در هنگام بروز رسانی فلکه فرمان به سمت

داخلی ورود یا کم شود تا ناحیه سینه و شکم راننده در معرض

فشار یا اسیب قرار نگیرد به این منظور مکانیزم‌های خم شونده

کوتاه شونده کوپلینگ قابل ارتجاع و … استفاده شده است

و مکانیزم های خم شونده ایمنی که در حافظه وسط فلکه فرمان

قرار دارد استفاده می‌شود این سیستم همزمان با برخورد

شدید خودرو به موانع و می گردد و ضمن بیرون پریدن کیسه که

به وسیله گاز خنثی را به سرعت پر می شود و بین فلکه

فرمان و شکم و سینه ایران قرار می‌گیرد به سیستم پس از متوقف

شدن خودرو تخلیه می‌شود تا از بروز خفگی برای راننده جلوگیری کرد

سیستم اهرم بندی :

برای اینکه در هنگام پیچیدن حرکت مطلوب داشته باشد

و علاوه بر سیستم تعلیق سیستم فنربندی فرمان

آن نیز باید ویژگی لازم را داشته باشد تا حرکت صحیح

خودرو در پیچ ها به وجود آید فرآیند احتراق و برای

رسیدن به این حرکت صحیح باید پیچیدن کلیه چرخ خودرو

کل یک مرکز واحد انجام شود برای اینکه هر چهار

چرخ یک نقطه بپیچند و از لغزیدن خودرو جلوگیری شود باید

هندسه فرمان مشخصات خاصی داشته باشد

 

سیبک ها:

محل اتصال ذوزنقه فرمان و حرام بندی با استفاده از مفصل های بهنام سیبک به هم متصل شده است و

روزانه فرمان به راحتی بتوانند شرایط لازم را برای چرخش در سطح چرخ و یک محور فراهم کرد سیبک ها

مفصل هایی کروی شکل هستند گر کتنه و موضوع را با استفاده از نیمکره های داخل جنس پلاستیک پلاستیکی

به وجود می‌آورند و در صورت بالا بودن بار وارد شده بر سیبک از نیمکره داخلی فلزی استفاده می شود

برای حرکت نرم و موجود بین نیروهای داخل و خارج از روانکاری گریس یا روغن مناسب استفاده می‌کنند

پایه میل فرمان :

پایم این فرمان محل نصب سیبک انتهای میل فرمان اهرم بندی و پایه توپی چرخ جلو است برای اینکه مکانیزم مکانیک

لازم را کامل کند و امکان ادیت خودرو چرخش چرخ جلو فراهم شود

شکل و نحوه نصب پایه میله فرمان روی توپی چرخ و روی زوایای چرخ تیر اثر میگذارد

نکات نصب محور فرمان :

مهره ها و پیچ های اتصالات را فقط کمی ببندید

 

مکانیسم‌های تنظیم کننده را آزاد

تنظیم کنید مهره ها و پیچ ها را با گشتاور توصیه شده

محکم کنید مکانیزم تنظیم کننده قفل کنید برای نصب سیستم

کیسه هوا با توجه به دستورالعمل های توصیه شده بسته

شرکت سازنده خود را عمل کنید قاب و نصب کنید عملکرد

فلکه و محور فرمان را کنترل کنید در صورت تغییر وضعیت و

بلکه فرمان در حالت مستقیم چرخ موجود در آن را پیاده در

حالت صحیح نصب کنید و آن را از نظر لقی مجاز درون ستون

فرمان کنترل و در صورت نیاز بوش آن را تعویض کنید

 

 

بوش محور فرمان

با دیگر در بوش محور فرمان را کنترل کنید وجود خرابی و

آسیب دیدگی در مجموع محور فرمان را بررسی کنید وجود

خرابی و آسیب دیدگی در شافت واسطه را بررسی کنید

ترک خوردگی گردگیر ها را کنترل کنیم حضور غیر مجاز و

هرگونه آسیب دیگر در چهار شاخه اتصالات واسطه محور

فرمان را بررسی کنید برای پیاده کردن مغزی سوئیچ از روی

مجموعه های فراوان به ترتیب زیر اقدام کنید با استفاده

از یک قلم فولادی شیائومی در قسمت بالای

پیچ اتصال سوئیفت ایجاد کنید با استفاده از یک پیچ گوشتی

دوسو پیچ های اتصال را باز و مغزی سوئیچ پیاده کنید

دستور العمل پیاده و نصب کردن جعبه فرمان گردگیرها :

جعبه ابزار عمومی مکانیک ابزارهای مخصوص خودرو بالابر خودرو قبل از پیاده سازی جا به زمان هر گونه نشید حجاب پوسته

آن را کنترل کنید قبل از نصب پوسته شعبه فرمان را از نظر وجود ترک خوردگی شکستگی کنترل و در صورت وجود پوسته آن

را تعویض کنید برای پیدا کردن جعبه فرمان به ترتیب زیر اقدام کنید به جای چرخ جلو را شل کنید جلوی اتومبیل با استفاده از

تشک مناسب بالا ببرید و خرک قابل تنظیم و در محل مناسب شرکت ایمن مستقر کنید در صورت استفاده از بالابر

اتومبیل دقت کنید کلاسیک یا قطعات ضربه گیر روی پایه های بالابر در محل مناسب نصب کنید خودرو را بالا ببرید

 

 

چقدر روی محور پیاده کنید

چقدر روی محور پیاده کنید طول میله قابل تنظیم می ده فرمان را اندازه گیری کنید برای جداسازی از محافظ جانبی یا

هر نوع قطعه که امکان دسترسی به ۳۱ های انتهای میله فرمان را محدود می‌کند اقدام کنید یا باز کردن محافظ و

پیچ محور واسطه و مورد از مجموعه فرمان جداگانه با استفاده از ابزار مخصوص برگ های مورد نیاز انتهای میله

فرمان جعبه فرمان‌های شانه یا اهرم بندی هزارخار فرمان در جعبه فرمان‌های اجرایی و مشاور را جدا کنید

 

جعبه فرمان هیدرولیکی

ارشاد که جعبه فرمان هیدرولیکی الکتریکی باشد روغن

هیدرولیک را تخلیه و لوله های اتصالات مدار هیدرولیک آن را

جدا کند اتصالات جعبه فرمان به اتاق و شاسی خود را باز کنید

در صورت نیاز سایر قسمت‌ها را که امکان پیاده کردن

جعبه فرمان را محدود می‌کنند مانند لوله جلوی اگزوز را باز کنید

و در صورت باز کردن رام آن را با استفاده از جک مناسب

مهار کنید فرآیند احتراق و مجموعه فرمان را از سمت راننده

پیاده کنید برای بازدید و جعبه فرمان و تعویض گردگیر ها به

ترتیب زیر اقدام کنید که مجاز سی و کنترل به دستگاه وصل

به بیش از حد آنها را تعویض کنید در صورت سالم بودن سیم

کارت ن تعویض لاستیک گردگیر با استفاده از گریس لیتیوم

زیر گردگیر را از گریس معمولا و سپس پلاستیک است که را

در محل آن نصب کنید که از گروه‌ها را از نظر ترک خوردگی و

پوسیدگی و فرسودگی بازدید کنید از بسته‌های جدید یا

سالم استفاده کنید پوسته مجموعه فرمان را از نظر ترک خوردگی

و شکستگی بازدید

کنید بلبرینگ را از نظر لقی بیش از حد مجاز صدای

غیرعادی یا درست عمل نکردن کنترل کنید

 

 

شرکت آیو پارت اقدسی بزرگترین پخش کننده لوازم یدکی ماشین های سنگین و نیمه سنگین در ایران
ayooparts
aghdasi

دیدگاهتان را بنویسید

با ما در تماس باشید :

امتیاز شما به این مطلب
3.7/5

فهرست