اصول کار موتور

می توانید این مطلب را به دوستان خود ارسال کنید :

به گزارش واحد خبری شرکت آیو پارت :

اصول کار موتور

اصول کار موتور تراک

اصول کار موتور ، ریشه در موتورهای کبوتر در تراکتورها به کار برده می شود موتورهای دیزل از موتورهای و در اصول کار موتور دیزل و نوع موتورهای احتراق داخلی می باشند برای آشنایی با تعمیرات این موتورها بهتر است اول به اصول کار آنها آشنا شوید اما که در کار یک موتور ساده و موثر است عبارتند از وجود هوا سوخت و گرما نیست جز برای تولید انرژی حرارتی در موتور لازم میباشند برای احترام مناسب و کارکرد بالا سوخت و هوا قبل از احتراق با نسبت معینی با هم مخلوط شده و سپس در مجاورت یکدیگر و مشتعل می گردند

 

هوای داخل سیلندر

به منظور تولید اهداف قدرتمند نیاز هوای داخل سیلندر کاملاً متراکم شود که باعث افزایش دما نیز می گردد هر چه تراکم و هوا و در اصول کار موتور در محدوده طراحی موتور افزایش یابد قدرت و مفید موتور نیز زیاد می شود میزان تراکم و هوا را اصطلاحاً نسبت تراکم می‌گویند به عبارت دیگر نسبت تراکم چند مرتبه کوچک شدن حجم هوا

 

حرکت رفت و برگشتی سیلندر

حرکت رفت و برگشتی و حرکت دورانی در موتور از و حرکت برای انرژی استفاده می‌شود حرکت رفت و برگشتی و حرکت دورانی رفت و برگشتی و تولید آن به حرکت دورانی توسط قطعه اصلی در موتور جاده می شود که عبارتند از سیلندر پیستون دسته پیستون شاتون و میل لنگ با فاصله کمی نسبت به دیواره سیلندر در داخل آن قرار گرفته است و به آسانی در سیلندر حرکت می‌کند

 

فضای احتراق

بالای رسیدن به وسیله سر رسیدن بسته است و در اصول کار موتور ولی فضای کمی روی برای اتاق احتراق وجود دارد احتراق سوخت در محفظه باعث حرکت بیستون از بالای سیلندر به پایین حرکت رفت و برگشتی می‌شود دسته پیستون که در انتهای پیستون قرار گرفته است و به میل لنگ منتقل می‌کند از آن حرکت میله‌ای مانند وقتی است که شما روی دوچرخه نشسته و پدال می‌زنید پا شما مشابه دسته پیستون عمل می‌کند و رکاب و محور چرخ زنجیری نیز همانند میل لنگ است در نتیجه این کار حرکت رفت و برگشتی پا حرکت دورانی چرخ زنجیر دوچرخه تبدیل می‌شود

 

تغییر سیکل موتور

تغییر سیکل موتور مراحلی که برای یک موتور برای تولید توان اتفاق می‌افتد عبارت است از پرشدن سیلندر با هوای تصویر شده و متراکم شدن هوا در محفظه احتراق و پاشش سوخت اشتعال مخلوط هوا و سوخت انبساط سریع آن و تولید قدرت و خارج شدن گازهای سوخته اسلندر موتور با تکرار این چهار مرحله تنفس تراکم احتراق انبساط و تخلیه تولید کار می‌کند

اصول کار موتور
اصول کار موتور
ترتیب معین در چرخه سیک موتور

اتفاق افتادن این چهار مرحله با ترتیب معین در موتور را یک چرخه سیک می نامند و در اصول کار موتور موتورها از نظر چرخ به دسته تقسیم می شوند که عبارتند از دو زمانه چهار زمانه در موتورهای دوزمانه برای هر چرخه یک بار رفت و برگشت وجود دارد و به یک دور می‌زند در موتورهای چهارزمانه برای هر چرخ دوباره رفت و برگشت استون وجود دارند که در آن میل لنگ دور می‌زند توسط بعدی دوباره رفت و برگشت تکرار می گردد

 

ساختمان موتور دیزل

ساختمان موتورهای دیزل مجموعه موتور دیزل شامل اجزای اصلی موتور و دستگاه تکمیلی آن است و اصلی موتور موتور تراکتور از قطعات متعدد و در اصول کار موتور با جنس های متفاوت ه است و از آنها ثابت و برخی دیگر متحرک هستند به طور کلی موتور از سه بخش اساسی تشکیل شده که شامل سرسیلندر بدنه سرسیلندر محفظه میل لنگ سیستم تصویری موتور سیستم‌هایی که وظیفه تامین موتور مورد نیاز برای کار اجزا اصلی را بر عهده دارند

 

اصول کار موتور
اصول کار موتور
سیستم تکمیل موتور

که اصطلاحاً سیستم‌های تکمیل موتور می‌گوید این سیستم عبارتند از سیستم سوخت رسانی سیستم خنک کاری سیستم روغن کاری سیستم هوارسانی و تخلیه دود سیستم برق‌رسانی مجموعه دستگاه موتور را قادر می‌سازد تا به استارت زدن روشن شده و به کار خود ادامه دهد

 

انواع موتورهای دیزل

تقسیم بندی موتورهای دیزل موتور دیزل جاده مختلف قابل دسته‌بندی هستند که در زیر به چند نمونه اشاره می شود از نظر تعداد سیلندر موتور های یک سیلندر موتور های چند سیلندر نظر چرخه کار موتور موتور های دوزمانه موتورهای چهارزمانه از نظر ترتیب قرار گرفتن سیلندر را نسبت به میل لنگ موتور خطی هرگاه سیلندر ها در یک موتور پشت سر هم در امتداد طولی و در اصول کار موتور میل لنگ در یک ردیف قرار گرفته باشد چنین وقتی می‌گویند موتور تخت اگر سیلندرها یک موتور در دو ردیف در امتداد طول میل لنگ راستا قرار گیرند موتور تخت متقابل می‌دانند موتور ۷ شکل مدور سیلندر را در دو طرف میل لنگ در دو ردیف قرار گرفته و نسبت به هم دارای زاویه ۶۰ یا ۹۰ درجه هستند

 

ترتیب احتراق در سیلندر

ترتیب احتراق در موتورهای چند سیلندر ترتیب احتراق یک موتور یعنی نوبت انفجار در سیلندر و ترتیب کارهای انجام شده در آن که انواع موتورهای متفاوت است و موتور چهار سیلندر دیبی یک از دو ترتیب۱۲۴۳ و۱۳۴۲ معمول اسلامی روش ۱۳۴۲ متداول است

 

موتور تراکتور

مجموعه سرزمین در موتور تراکتور ها شامل سرسیلندر سوپاپ ها و مکانیسم محرک آن ها و واشر سر سیلندر است سر سیلندر است که در بالاترین قسمت موتور قرار بگیرد با استقرار این است که فضای مسدود احتراق کامل می‌شود با چندین پیچ یا یک سر دنده به بدنه بسته شده است و توسط واشر سرسیلندر بین آنها قرارداد محفظه احتراق و مجاری آب و روغن را نسبت به دیگر را محیط خارج آب بندی میکند اگر به وسیله هوا خنک شود سطح جانبی سرسیلندر پرپر از تا سطح تماس زیادی و هوای برای خنک شدن داشته باشد

 

واشر سرسیلندر

واشر سرسیلندر سطح بدنه سیلندر و سرسیلندر بانک کاملاً صاف و صیقلی ماشینکاری می‌شود و امکان بندی کامل بین دوست ندارد و لازم است به این سر و بدن از واشر سرسیلندر استفاده شود واژن از ورق های فلزی نرم مس و فولاد و مواد نسوز ساخته می شود تا بتواند در مقابل حرارت مقاومت کند سوراخهای تحویل شده در واشر سرسیلندر درست به تعداد سوراخ های روی بدنه سیلندر و سرسیلندر موتور از روغن و با ورق فولادی پوشانده می شود تا مقاومت آن در مقابل حرارت اضافه کرد

 

سوره ها و مکانیسم

سوره ها و مکانیسم محرکه آنها جواب های موتور قطعات قارچی شکل هستند که وظیفه آنها کنترل ورود هوا و خروج دود و در اصول کار موتور ناشی از احتراق است که اوباما توسط نیروی حاصل از بادامک های میل سوپاپ در نظر ما این حرکت کرده و مسیر باز شده و اجازه عبور هوا باد او را می‌دهند و سپس توسط فنر به محل خود برگشته مسیر بسته شده و محفظه احتراق را نسبت به خارج و سود می‌کند در جواب شامل نعلبکی ساق و محل قرار گرفتن خار می باشد

 

سوپاپ و هوا

سوپاپ و هوا سوپاپ که مجرای هوا سوخت و هوا را در زمان معین باز و بسته می کند سوپاپ دود آبی که مجرای دو در زمان معین باز و بسته می کند از نظر شکل ظاهری سوپاپ دود و هوا با هم تفاوت دارند نعلبکی سوپاپ دود از نعلبکی سوپاپ هوا کوچکتر است دلیل این تفاوت مجاورت سوپاپ دود و حرارت ناشی از محفظه احتراق و همچنین افزایش راندمان حجم موتور است هر سیلندر ممکن است که یک جفت یا دو جفت سوپاپ هوا داشته باشد

 

زوایای ضربه سوپاپ

زوایای ضربه سوپاپ ها باید به اندازه باشد که کاملا بر روی نشیمنگاه سوپاپ قرار گیرد نشیمنگاه سوپاپ ممکن است در سر سیلندر تراشیده شده یا به صورت حلقه جداگانه فول قدرت مخصوص تراشیده و محل خود پرس شود که در این صورت قابل تعویض است

 

سوپاپ ها در داخل راهنمایی و نام گیت بالا و پایین می روند تا از حرکت جانبی آنها جلوگیری شود نیز ممکن است یک پارچه یا سر سیلندر بوده و قابل جدا شدن باشد

برگرداندن سوپاپ و بستن مجاری

برگرداندن سوپاپ و بستن مجاری هوا بعد از باز شدن به وسیله فنر صورت می‌گیرد اگر فنر سوپاپ ضعیف باشد نمی‌تواند به موقع سوپاپ را ببندد که سبب می‌شود سوپاپ در محل خود در دوره‌ای زیاد بالا و پایین بپرد و راندمان موتور کاهش یابد و علاوه بر این که گرمای خود را نیز می نمی‌تواند به خوبی بسیار منتقل کرده ک باعث سوپاپ می‌شود و نر سوپاپ ها به وسیله یک کلاه و دو عدد خار در جای خود نگه داشته می‌شود

 

زمانبندی حرکت سوپاپها و چرخه کاری موتور

زمانبندی حرکت سوپاپها و چرخه کاری موتور حرکت سوابق چرخه کاری موتور بود و در زمان معینی باز و بسته می شوند در زمان تنفس که موتور نیاز به هوا دارد سوپاپ هوا باز شده و ثابت بسته می‌شود تا محفظه سیلندر پر از هوا گردد به صورت تئوری در مرحله تراکم و احتراق هر دولتی با بسته می‌شود و در مرحله تخلیه سوپاپ دود باز شده و سوپاپ و هوا بسته می‌شود ولی در عمل نقطه باز و بسته شدن سوپاپ و منطبق بر نقاط مرگ بالا و نقطه مرگ پایین نیست

 

توپ های گاز و درست

اگر توپ های گاز و درست در نقاط مرگ بالا و پایین بازشون قدرت و بازده موتور به حداکثر ممکن نمی رسد برای مطالعه ( سیستم تعلیق خودرو ) بنابراین زمان بندی یا تایمینگ در طراحی موتورها دارای اهمیت زیادی است اندازه زودتر باز شدن سوپاپ و دیرتر بسته شدن آن در همه موتورهای یکسان نیست و اختلاف آنها بستگی به مقدار دور موتور و حجم هوای ورودی دارد معمولا سوپاپ هوا در موتورهای دیزل ۱۰ درجه قبل از نقطه مرگ بالا باز می شوند و ۵۰ درجه بعد از نقطه مرگ پایان بسته می‌شوند و سوپاپ حدود ۵۰ درصد و قبل از نقطه مرگ پایین باز و در درجه بعد از نقطه مرگ بالا بسته می‌شود بنابراین در حدود ۲۰ درجه دو سوپاپ دود و هوا با هم باز هستند که به آنها هم پوشانی سوپاپ ها می گویند

 

مکانیسم محرک

مکانیسم محرک سوپاپها قصاص و گوناگونی که در باز کردن سوپاپ آن نقش دارند و مکانیزم سوپاپ ها را تشکیل می‌دهند مکانیزه بابا در موتورهای مختلف با توجه به طراحی سیستم فرمان سوپاپ تفاوت دارد انواع فرمان سوپاپ ها عبارتند از t شکل یا استفاده که سوپاپ ها در بدن موتور گرفته f شکلک سوپاپ و هوا در سر سیلندر و سوپاپ دود در بدنه قرار گرفته i شکل یا معلق که در دو نوع فرمان از زیر و فرمان از رو وجود دارد

شرکت آیو پارت اقدسی بزرگترین پخش کننده لوازم یدکی ماشین های سنگین و نیمه سنگین در ایران
ayooparts
aghdasi

دیدگاهتان را بنویسید

با ما در تماس باشید :

امتیاز شما به این مطلب
3.7/5

فهرست